Kalmia

1965

Kalmia’s launch specifications

682
1965
16.22m / 53′3″
4.21m / 13′10″
1.28m / 4′2″
Kalmia
Mumtaj