Kalmia

1965

Kalmia’s launch specifications

682
1965
16.22m / 53’3”
4.21m / 13’10”
1.28m / 4’3”
Kalmia
Mumtaj